ติดต่อเรา

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์  อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2661-7750  โทรสาร 0-2661-7757
โทรศัพท์มือถือ 086-339-4652
อีเมล์ : Tanya@absolutealliances.com,Info@absolutealliances.com
เว็บไซต์ : www.egovernmentforum.com
เฟซบุ๊ค : EGovernment-Forum